φ質問の意図を適確に捉えているか


φわかりやすく応答しているかφ具体的に述べているか


φ社会性が認められるか


φ自分なりの視点があるか


φ表現力豊かであるか


φ声の大きさはどうかφ面接官を見ているか

φその他

日時( / )時間( : )〜( : )・( )分間

〜 浩の教室 第 回 勉強会 個人面接対策としての「個人解剖」用シート 〜

受験者名(   )希望校種(   )希望教科(   )  コメント者・記名(    )

※内容的な問題点                  


評価ポイント:
印象に残る言葉:


                                                                                                                                                                             

                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                            

                        

                        

評価 1・2・3・4・5・6・7・8・9・10

特記事項

--------------------------------------------------------------------------------------

※外見的な問題点


直すべきしぐさ・態度・くせ:


                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                            

特記事項

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

浩の教室 www.liberalarts.ccトップページへ

 浩の教室・トップページへ